Resultaten

Goede resultaten Cito-eindtoets                                                         

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

2015: 537

2016: 534

2017: 534

Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van De Slagkrooie zijn ruim boven of rondom het landelijk gemiddelde.