Resultaten

Resultaten Schoolontwikkeling

Ieder jaar stellen wij doelen om als school kwaliteit te verhogen. We stellen een plan op om schoolontwikkeling te realiseren en evalueren het plan om vast te stellen of we in ontwikkeling blijven. In de volgende documenten leest u ons schooljaarplan en ons schooljaarverslag. 

Schooljaarverslag 2020-2021

Schooljaarplan 2021-2022

Heeft u vragen over deze documenten, dan kunt u altijd contact opnemen voor een gesprek met juf Petricia.

Resultaten Cito-eindtoets                                                         

De leerlingen van groep 8 maken in april de Cito-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De resultaten zijn ook de eindopbrengsten van onze school. Door deze eindopbrengsten te analyseren kunnen we ook kijken hoe we deze eindopbrengsten kunnen verbeteren.  

Voor de eindopbrengsten werd voorheen gekeken naar een gemiddelde schoolscore (de zogenaamde 500 score), maar tegenwoordig wordt gekeken naar het behaalde percentage referentieniveaus (1F/2F/1S) op gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De inspectie van onderwijs kijkt naar een gemiddelde van de laatste 3 jaren en daarbij hebben wij als school een positieve score. Dat wil zeggen dat wij over de laatste 3 jaren voldoende presteren volgens de signaleringswaarden die inspectie stelt.

Eindopbrengsten schooljaar 2020-2021

Dit jaar hebben wij op lezen goed gescoord! Op taalverzorging iets minder en voor rekenen hebben wij de signaleringswaarde niet bereikt. Wij zijn al druk bezig met het uitzetten van actiepunten, bijvoorbeeld het kiezen van een nieuwe methode voor ons rekenonderwijs. Deze zal bij de start van het nieuwe schooljaar vernieuwd worden, ook zullen wij begeleiding krijgen om de methode goed in te zetten. De verdere actiepunten worden met het team uitgewerkt en ingezet.

Eindopbrengsten vorige schooljaren

Schooljaar 

Weging 

Ambitie 

1F 

groepsnorm 

Ambitie 

1F

schoolnorm 

1F 

Sigw. 

1F 

(inspectie)

LG

1F%

Ambitie 

2F/1S 

groepsnorm 

Ambitie 

2F/1S 

schoolnorm 

2F/1S 

Sigw. 

2F/1S 

(inspectie)

Land. 

Gem 2F/1S 

2018-2019 

33,1 

100 

85 

96

 -

 -

47 

43,5 

55,5 

2019-2020

M8 toets 

32,9 

90

95

--

85 

-

55 

55

--

43,5 

55,5 

2020-2021 

32 

90

95

86 

85 

94,3

50

55 

44 

43,5 

59 

Gemiddelde

3 jr.

 32,2

 

 

93

 

 

 

 

46