Visie

Uitgangspunten voor ons onderwijs

Onze schoolkwaliteiten

 

Plezier

Met plezier naar school gaan is voor iedereen die betrokken is bij onze school belangrijk! Dat geldt voor onze leerlingen, ouders en teamleden. Als je met plezier naar school kan gaan, zal het spelen, omgaan met elkaar en leren prettiger gaan! Iedereen die betrokken is bij de school werkt aan een veilig en positief schoolklimaat, waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

Daadkracht

Met onderbouwde middelen en technieken bewaken wij samen de voortgang van het leerproces. We houden rekening met de verschillen in leren en bedienen zo waar nodig op maat. De onderwijsbehoeften brengen we per leerling in kaart, om hier op de juiste manier bij aan te sluiten. We zijn duidelijk en open. We communiceren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ bij alles wat we doen. We staan voor ‘afspraak is afspraak’. Er is structuur en onze werkwijzen zijn bij alle betrokkenen bekend en zijn de basis van een goede samenwerking tussen ouder, kind en onderwijs. We werken aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen.

Betrokkenheid

Onze leerlingen voelen zich betrokken bij het eigen leerproces en bij de lessen in de klas. Kinderen leren met elkaar en van elkaar, in een uitdagende leeromgeving. Leerlingen zijn actief en betrokken in betekenisvolle situaties.

We hechten veel belang aan ouderbetrokkenheid, omdat we weten dat deze betrokkenheid de ontwikkeling van het kind ten goede komt! We benaderen iedereen positief en liefdevol. We zijn zorgzaam naar onszelf, naar anderen en onze omgeving en komen op voor elkaar en beïnvloeden elkaars welzijn in positieve zin!