Zo nu zijn wij de oudsten van de school, want wij zitten in groep 7 en 8. Een hele grote verantwoordelijkheid, maar deze dragen we samen! 

We zijn een groep met 25 kinderen, 11 kinderen in groep 7 en 14 kinderen in groep 8. We hebben les van meester Mike. We hebben ook een onderwijsassistent die ons elke dag een moment kan helpen. Haar naam is juf Ilse! 

We hebben met elkaar samen regels gemaakt om te zorgen dat we een fijn jaar hebben, zo kunnen we elkaar ook aanspreken wanneer iets niet goed gaat. Want we willen samen graag een leuk en gezellig jaar hebben. Ook tijdens de PBS-lessen besteden we hier veel aandacht aan, want het is fijn als we een goede omgang met elkaar hebben. 

In groep 7 en 8 doen we dit schooljaar het theoretisch verkeersexamen. Eén keer per twee jaar doen we het praktische verkeersexamen. Met groep 7/8 gaan we volop bezig met de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs dit jaar is voor ons de doorstroomtoets nieuw. Aan het einde van het schooljaar sluiten we ons laatste jaar af door met elkaar op schoolkamp te gaan en daarna gaan we ons voorbereiden op de afscheidsavond in combinatie met de eindmusical. 

We maken voor alle vakken een combinatie van werken op papier en het werken op het Chromebook. Ook vinden we het fijn om samen te werken of coöperatieve werkvormen te gebruiken, want samen leer je nog meer dan alleen. 

Naast het gewone werk zullen er dit jaar ook excursies en sportactiviteiten zijn. Dit jaar doen we bijvoorbeeld weer mee met het schoolvoetbaltoernooi en het handbaltoernooi. We proberen ook onze talenten te ontwikkelen, want dat vinden wij misschien wel net zo belangrijk.

We gaan er samen een mooi jaar van maken, heb je een vraag? Kom gerust eens langs. Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten,

Meester Mike