Meer/hoogbegaafdheid

Uitdaging in bovenschools plusklas                                                     

In het schooljaar 2012/2013 is Fiers gestart met een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de negen scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

 

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:

 • en erkenning van de kinderen onderling
 • Herkenning Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 • Uitdaging in werkopdrachten
 • Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 • Leren samenwerken met anderen
 • Leren structureren van het werk
 • Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 • Meer uitdagende leerstof
 • Een hoger abstractieniveau
 • Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 • Vakgebieden in samenhang aanbieden
 • Variatie in aanbod
 • Aansluiten bij de interesse van de leerling