Wij zijn groep 1/2 van C.B.S. de Slagkrooie, bij ons in de klas zitten op dit moment 13 kinderen. Wanneer kinderen 4 jaar worden, komen ze ook bij ons in de klas. Dus door het jaar heen wordt de groep steeds een stukje groter, dit vinden we erg gezellig! Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Denice er, op de woensdag en donderdag is juf Dorinda er.

Wij vertellen u graag in het kort wat wij doen in groep 1/2.

Op de maandag, woensdag en vrijdag beginnen wij de dag met lezen! Ja wij lezen ook boeken, we bekijken de plaatjes en bedenken hier een verhaal bij. Dit doen we in de kring totdat de juf wil beginnen. Op de dinsdag en donderdag starten we de dag met een circuit, elke keer staat er weer een andere opdracht voor ons klaar. Dit kan zijn verven, kleien, tekenen, knutselen, een spel op de iPad, etc.

Vervolgens gaan wij altijd in de kring en begroeten wij elkaar, we nemen door wat voor dag het is, de dagplanning nemen wij door en vertellen alle ‘nieuwtjes’ aan elkaar. Hier leren we om te vertellen maar ook om te luisteren. Vervolgens gaan wij bidden en besteden we tijd aan Godsdienst, dit doen we door de methode Kind op Maandag. We luisteren naar Bijbelverhalen, zingen liedjes of voeren een kringgesprek.

Ook is beweging erg belangrijk, op de dinsdag hebben we gym van juf Daniëlle en op de donderdag van meester Nick in het speellokaal.

Maar dat is niet het enigste, ook spelen we veel buiten. Hier kunnen we spelen in de zandbak, in het doolhof, op de schommels, van de glijbaan, op de fietsen, etc. Er is veel keuze en variatie tijdens het buitenspelen, en de juf is ook altijd wel in voor een potje verstoppertje of tikkertje. Het bewegen is heel belangrijk voor ons, maar hierbij wordt ook de sociale omgang van de kinderen gestimuleerd.

In de kringen, tijdens het werken maar ook het spelen zijn we druk bezig met onze taalontwikkeling, dagelijks komt dit aan de orde en besteden hier veel aandacht aan. We lezen voor uit prentenboeken; hierbij kunnen we voorspellen maar ook navertellen; we doen taaloefeningen als rijmen, kortste woord, langste woord en woorden in lettergrepen klappen. Ook hebben wij een letterdief in de klas, die ons om de twee weken een nieuwe letter leert.

Ook zijn we in de kringen, tijdens het werken en het spelen bezig met rekenen, hier besteden we dagelijks ook veel aandacht aan. Maar wat is dat rekenen precies? Het is vooral de rekentaal waar we mee bezig zijn, begrippen als: veel, weinig, evenveel, lang, kort, licht, zwaar, etc. komen aan de orde. Dit oefenen we spelenderwijs door veel spelletjes te spelen, wij vinden spelend leren erg belangrijk. Tuurlijk zijn we ook al bezig met de getallen, vaak kennen we ze al tot 20! Dit komt omdat ze iedere dag terug komen tijdens het spelen en de spellen die we spelen, zo onthouden we ze snel.

Iedere dag gaan wij spelen en werken in de klas. Hierbij kunnen we kiezen uit verschillende hoeken waarin we kunnen spelen, knutselen, of bouwen. Maar ook kunnen we kiezen voor een taak, iedere week maken we taken, deze mogen we zelf plannen. Er wordt hierbij veel geknutseld, getekend, gepuzzeld, gebouwd, en nog veel meer! In de middag gaan wij kiezen uit de kasten, hierbij kiezen we ontwikkelingsmateriaal uit de rekenkast, taalkast of motoriekkast. Hierbij werken

we door middel van een spel aan onze ontwikkeling, ook is er hier ruimte om te kiezen voor een taak die in die week op het programma staat.

Verder zijn we in de klas ook bezig met PBS, muziek en motorische oefeningen om ons voor te bereiden op het schrijven. En wat zo leuk is aan al het werken, spelen en kringen is dat altijd alles in het teken staat van één thema! We werken tussen de vakanties door aan een thema, dus na iedere vakantie wisselen wij. We komen in die weken van alles te weten over een bepaald onderwerp en alles sluit hier op aan.