Onderwijs op C.b.s. de Slagkrooie

Op C.b.s. de Slagkrooie geven wij in 5 groepen, aan bijna 90 leerlingen, kwalitatief goed onderwijs. Wij doen dit vanuit onze identiteit, schoolwaarden en onze visie op goed onderwijs.

In alle groepen doen wij ons best om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind. We hebben aandacht voor kinderen die het lastig vinden om zich de stof eigen te maken, kinderen die gemiddeld scoren en kinderen die makkelijk leren en extra aanbod nodig hebben. Ook is er veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, komt het tot leren. 

Voor een uitgebreide beschrijving van waar we voor staan verwijzen wij u graag naar schoolinfo, daar staat een link naar onze schoolgids en onze activiteitenkalender.