Open Christelijke basisschoolKnop kinderopvang

CBS De Slagkrooie is een open christelijke basisschool in Schoonoord. We werken vanuit de normen en waarden die ons in de Bijbel worden aangereikt. Tijdens onze dagopeningen vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel en we leren hen daarbij passende liederen aan. We vieren met kinderen en ouders de christelijke feesten en beleven samen de weekopeningen.

Het kind centraal

Zorg en aandacht voor de leerlingen staan bij ons centraal. We hechten aan een goede sfeer op school en zorgen daarom voor een veilige en vertrouwde omgeving. We werken samen met ouders en verzorgers aan de vorming en ontwikkeling van de kinderen die in de toekomst zelfstandig hun plaats in de samenleving zin kunnen geven.

Onderwijsaanbod met oog voor verschillen                               

Kinderen verschillen van elkaar, daarom houden we rekening met het niveau en de mogelijkheden. We bieden extra zorg en aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Bij het overbrengen van kennis sluiten we aan op hun belevingswereld. We leren onze leerlingen zelfstandigheid en samenwerken en inzicht in hun eigen leerproces.

Optimale ontplooiing en ontwikkeling                                                  

 Alle kinderen moeten kansen krijgen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Met plezier naar school gaan is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes. We laten de kinderen daarom voelen en weten dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn.