Visie op Identiteit

 

We zijn een open school, waar de betrokkenheid van de ouders/verzorgers groot is. Vanuit de christelijke normen en waarden begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wij handelen vanuit onze kernwaarden: respect, vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. 

Het is belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten hun inbreng hebben en dat er geluisterd wordt naar elkaars behoeften. Iedereen wordt gezien.

 

Onze Schoolwaarden

 

Respect 

Respect betekent elkaar accepteren, rekening houden met verschillen, mogen zijn wie je bent! Het is niet vooral een waarde op papier, maar de leerkrachten, de school en de omgeving van de school stralen het uit en handelen er naar. Het omvat goede omgangsvormen, dat we elkaar aanvaarden, in de behoeften die we hebben, de gevoelens die we tonen, in wie we zijn. We respecteren elkaar in een gelijkwaardige en open verhouding.

Vertrouwen

Op vertrouwen kun je bouwen. Leerlingen die vanuit het vertrouwen van de leerkracht hun eigen leerproces mogen volgen, ontwikkelen zich. Vertrouwen is weten dat je op elkaar kunt rekenen, maar elkaar ook de ruimte geven om te groeien.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, je taalgebruik, zorgen voor je eigen spullen, die van een ander en van de school maakt dat iedereen zelf let op wat hij of zij zelf moet doen om het leuk en gezellig te houden. We leren de kinderen dat ze (mede) verantwoordelijk zijn voor zichzelf, hun gedrag, hun leren, de ander en de omgeving.