Identiteit

Christelijk onderwijs             

                                                        

De Bijbel is voor onze school de leidraad, inspiratiebron en de basis voor een duidelijke visie op kinderen en onderwijs. Het is ook richtinggevend voor ons omgaan met elkaar, ons handelen en het pedagogisch klimaat in de school.

 

Onze Schoolwaarden

 

Respect 

Respect betekent elkaar accepteren, rekening houden met verschillen, mogen zijn wie je bent! Het is niet vooral een waarde op papier, maar de leerkrachten, de school en de omgeving van de school stralen het uit en handelen er naar. Het omvat goede omgangsvormen, dat we elkaar aanvaarden, in de behoeften die we hebben, de gevoelens die we tonen, in wie we zijn. We respecteren elkaar in een gelijkwaardige en open verhouding.

Vertrouwen

Op vertrouwen kun je bouwen. Leerlingen die vanuit het vertrouwen van de leerkracht hun eigen leerproces mogen volgen, ontwikkelen zich. Vertrouwen is weten dat je op elkaar kunt rekenen, maar elkaar ook de ruimte geven om te groeien.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, je taalgebruik, zorgen voor je eigen spullen, die van een ander en van de school maakt dat iedereen zelf let op wat hij of zij zelf moet doen om het leuk en gezellig te houden. We leren de kinderen dat ze (mede) verantwoordelijk zijn voor zichzelf, hun gedrag, hun leren, de ander en de omgeving.