Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Personeel CBS de Slagkrooie

Petricia Hepping                                              Directeur

Tineke van Dijk                                                 Interne begeleider

Carlijn de Boer                                                 Groepsleerkracht 1/2

Dorinda Koopman                                          Groepsleerkracht 1/2

Denice van Dijken                                           Groepsleerkracht 1/2

Imre te Velde                                                   Groepsleerkracht 3/4

Marjan van Wijnen-Schonewille                Groepsleerkracht 3/4

Reina Bruns                                                     Groepsleerkracht 5/6

Mike de Bos                                                     Groepsleerkracht 7/8                             

Esther Bakker                                                 Groepsleerkracht 3/4 en 7/8

Ilse Bril                                                              Onderwijsassistent 

Beppie Westering                                         Vrijwilliger

Bert Dam                                                         Conciërge, Administratie en ICT