Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Personeel CBS de Slagkrooie

Herman Veerbeek                                           Directeur

Tineke van Dijk                                                 Interne begeleider

Karen Verdonk                                                 Groepsleerkracht 1/2

Dorinda Koopman                                           Groepsleerkracht 1/2

Denice van Dijken                                           Groepsleerkracht 1/2

Alie Kloosterman                                            Groepsleerkracht 3/4

Marjan van Wijnen-Schonewille                 Groepsleerkracht 3/4

Ciska Tammeling                                             Onderwijsassistent

Carlijn de Boer                                                 Groepsleerkracht 5/6

Mike de Bos                                           Groepsleerkracht 5/6 

Ilse Bril                                                                Onderwijsassistent                              

Esther Bakker                                                   Groepsleerkracht 7/8

Beppie Westering                                           Vrijwilliger

Bert Dam                                                           Conciërge, Administratie en ICT