Vrijwillige Ouderbijdrage 

Voor de extra activiteiten die we op school ondernemen vragen we een vrijwillige vergoeding van de ouders. In de loop van het schooljaar krijgt u hiervan een bericht.