Wij zijn groep 1/2 van C.B.S. de Slagkrooie, bij ons in de klas zitten op dit moment 17 kinderen. Wanneer kinderen 4 jaar worden, komen ze ook bij ons in de klas. Dus door het jaar heen wordt de groep steeds een stukje groter, dit vinden we erg gezellig! Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Denice er, op de donderdag en vrijdag is juf Saura bij ons. 

Wij vertellen u graag in het kort waar wij mee bezig zijn in groep 1/2. 

Op de maandag, woensdag en vrijdag beginnen wij de dag met lezen! Ja wij lezen ook boeken, we bekijken de plaatjes en bedenken hier een verhaal bij. Dit doen we in de kring totdat de juf wil beginnen. Op de dinsdag en donderdag starten we de dag met een circuit, elke keer staat er weer een andere opdracht voor ons klaar. Dit kan zijn verven, kleien, tekenen, knutselen, een spel op de iPad, etc.  20210525_Fiers_Slagkrooie_websize-029.jpgVervolgens gaan wij altijd in de kring en begroeten wij elkaar, we nemen door wat voor dag het is, de dagplanning nemen wij door en vertellen alle ‘nieuwtjes’ aan elkaar. Hier leren we om te vertellen maar ook om te luisteren. Vervolgens gaan wij bidden en besteden we tijd aan Godsdienst, dit doen we door de methode Kind op Maandag. We luisteren naar Bijbelverhalen, zingen liedjes of voeren een kringgesprek.  

Ook is beweging erg belangrijk, op de dinsdag hebben we gym van juf Daniëlle en op de donderdag van meester Rick in het speellokaal.  

Maar dat is niet het enigste, ook spelen we veel buiten. Hier kunnen we spelen in de zandbak, in het doolhof, op de schommels, van de glijbaan, op de fietsen, etc. Er is veel keuze en variatie tijdens het buitenspelen, en de juf is ook altijd wel in voor een potje verstoppertje of tikkertje. Het bewegen is heel belangrijk voor ons, maar hierbij wordt ook de sociale omgang van de kinderen gestimuleerd.   

In de kringen, tijdens het werken maar ook het spelen zijn we druk bezig met onze taalontwikkeling, dagelijks komt dit aan de orde en besteden hier veel aandacht aan. We lezen voor uit prentenboeken; hierbij kunnen we voorspellen maar ook navertellen; we doen taaloefeningen als rijmen, kortste woord, langste woord en woorden in lettergrepen klappen. Ook hebben wij een letterdief in de klas, die ons om de twee weken een nieuwe letter leert.   

20210525_Fiers_Slagkrooie_websize-037.jpgOok zijn we in de kringen, tijdens het werken en het spelen bezig met rekenen, hier besteden we dagelijks ook veel aandacht aan. Maar wat is dat rekenen precies? Het is vooral de rekentaal waar we mee bezig zijn, begrippen als: veel, weinig, evenveel, lang, kort, licht, zwaar, etc. komen aan de orde. Dit oefenen we spelenderwijs door veel spelletjes te spelen, wij vinden spelend leren erg belangrijk. Tuurlijk zijn we ook al bezig met de getallen, vaak kennen we ze al tot 20! Dit komt omdat ze iedere dag terug komen tijdens het spelen en de spellen die we spelen, zo onthouden we ze snel.  

Iedere dag gaan wij spelen en werken in de klas. Hierbij kunnen we kiezen uit verschillende hoeken waarin we kunnen spelen, knutselen, of bouwen. Maar ook kunnen we kiezen voor een taak, iedere week maken we taken, deze mogen we zelf plannen. Er wordt hierbij veel geknutseld, getekend, gepuzzeld, gebouwd, en nog veel meer!  20210525_Fiers_Slagkrooie_websize-038.jpgIn de middag gaan wij kiezen uit de kasten, hierbij kiezen we ontwikkelingsmateriaal uit de rekenkast, taalkast of motoriekkast. Hierbij werken we door middel van een spel aan onze ontwikkeling, ook is er hier ruimte om te kiezen voor een taak die in die week op het programma staat.  

Verder zijn we in de klas ook bezig met PBS, muziek, motorische oefeningen om ons voor te bereiden op het schrijven. En wat zo leuk is aan al het werken, spelen en kringen is dat altijd alles in het teken staat van één thema! Om de 4 weken wisselen we van thema, maar in die 4 weken komen we altijd van alles te weten over een bepaald onderwerp, en alles sluit hier op aan! 
20210525_Fiers_Slagkrooie_websize-031.jpg