Ouderbijdrage 

Voor de extra activiteiten die we op school ondernemen vragen we een vrijwillige vergoeding van de ouders. In de loop van het schooljaar krijgt u hiervan een overzicht, waarop u aangeeft welke onderdelen u ondersteunt. De regeling voorziet in een reductie- en kwijtscheldingsprocedure. Na ondertekening verplicht u zich tot betaling; deze verplichting geldt steeds voor één schooljaar.