Opsteker nummer 1 - 14 augustus 2020

Opsteker nummer 2 - 20 augustus 2020

Opsteker nummer 3 - 3 september 2020

Opsteker nummer 4 - 19 september 2020

Opsteker nummer 5 - 1 oktober 2020

Opsteker nummer 6 - 22 oktober 2020

Opsteker nummer 7 - 5 november 2020

Opsteker nummer 8  - 19 november - 2020

Opsteker nummer 9 - 3 december 2020

Opsteker nummer 10 - 17 december 2020

Opsteker nummer 11 - 14 januari 2021

Opsteker nummer 12 - 28 januari 2021

Opsteker nummer 13 - 11 februari 2021

Opsteker nummer 14 - 4 maart 2021

Opsteker nummer 15 - 19 maart 2021

Opsteker nummer 16 - 1 april 2021

Opsteker nummer 17 - 15 april 2021

Opsteker nummer 18 - 29 april 2021

Opsteker nummer 19 - 20 mei 2021

Opsteker nummer 20 - 3 juni 2021

Opsteker nummer 21 - 17 juni 2021

Opsteker nummer 22 - 6 juli 2021