Nieuws uit groep 1 en 2

19 maart 2021 - Groep 1

Nieuws uit groep 1 en 2

Deze week was een rare week voor de kinderen, ineens moesten ze weer thuis aan het werk met opdrachten. Hopelijk
kunnen jullie snel weer op school komen! Gelukkig hebben we veel foto's gezien via parro.
Vorige week zijn de kinderen bezig geweest met meer, minder en evenveel. Dat hebben de kinderen gedaan door te
tellen hoeveel eieren de kip in de tuin van juf Dorinda heeft gelegd.
Verder is er geoefend om een patroon te volgen met wasco en wat ging dat goed!
De komende weken werken we verder over de lente/boerderij, we gaan een versje opzeggen, oefenen verder met
meer, minder en evenveel, worden er klanken samengevoegd tot een woord zoals k-oe is koe, h-aa-n is haan
enzovoort. De letter g van geit wordt aangeboden.


Terug