In groep 3 zitten 16 lieve, gezellige, hardwerkende leerlingen. In deze klas wordt veel gelezen, gerekend en geschreven. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Marjan in de groep en op woensdag is juf Saura er.

Samen hebben wij klassenregels opgesteld. Binnen onze groep wordt er gewerkt aan een positieve en veilige sfeer, waar iedereen zich veilig mag voelen. De regels en afspraken zijn door de leerlingen samen met de leerkracht opgesteld in een positieve zin. Dit sluit heel mooi aan bij onze PBS lessen. Tijdens de dagopening staat het Bijbelverhaal centraal. Wij gebruiken hiervoor de methode Kind op Maandag. Er wordt over gesproken, gezongen en geknutseld. De dag wordt doorgenomen door middel van het programma op het bord en de kinderen maken zich klaar voor een nieuwe schooldag. Voor de pauze werken we aan Veilig leren lezen en na de pauze rekenen we uit onze nieuwe methode Pluspunt. Natuurlijk is er daarna ook nog voldoende tijd voor muziek, gym, tekenen, knutselen, natuurzaken en nog vele andere taken.

Iedere leerling heeft een eigen portfolio. Deze map is eigendom en daarin worden verschillende dingen bewaard. Te denken valt aan foto’s en/of verhaaltjes van kinderen zelf over bijzondere gebeurtenissen in het schooljaar, verslagen van kindgesprekken, leerdoelen, tekeningen, talenten, themablad van wereldoriëntatie en scores.

Groetjes van groep 3