Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Personeel CBS de Slagkrooie

Herman Veerbeek                                           Directeur

Tineke van Dijk                                                 Interne begeleider

Ina Marquering-Hilgenga                              Groepsleerkracht 1/2

Karen Verdonk                                                 Groepsleerkracht 1/2

Dorinda Koopman                                           Groepsleerkracht 1/2

Anita Koster                                                      Groepsleerkracht 3/4

Marjan van Wijnen-Schonewille                  Groepsleerkracht 3/4

Ciska Tammeling                                             Onderwijsassistent

Inge Jansen Schoonhoven                            Groepsleerkracht 5/6 en 7/8

Deniece van den Ende                                   Groepsleerkracht 5/6 

Ilse Bril                                                                Onderwijsassistent                              

Jolande van der Zaag                                    Groepsleerkracht 7/8

Esther Bakker                                                   Groepsleerkracht 7/8

Beppie Westering                                           Vrijwilliger

Bert Dam                                                           Conciërge, Administratie en ICT