Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Personeel CBS de Slagkrooie

Herman Veerbeek                                           Directeur

Tineke van Dijk                                                 Interne begeleider

Ina Marquering-Hilgenga                              Groepsleerkracht 1/2

Anita Koster                                                      Groepsleerkracht 1/2 en 3/4

Marjan van Wijnen-Schonewille                  Groepsleerkracht 1/2 en 3/4

Inge Jansen Schoonhoven                           Groepsleerkracht 1/2 en 5/6

Jolande van der Zaag                                    Groepsleerkracht 7/8

Ciska Tammeling                                            Groepsleerkracht 5/6 en 7/8

Bert Dam                                                          Conciërge, Administratie en ICT