Nieuws uit groep 5 en 6

15 februari 2018 - Groep 5

Nieuws uit groep 5 en 6
De cito ronde is weer geweest, de rapporten zijn mee naar huis en we hebben met elkaar gesproken. Inmiddels zijn we weer verder gegaan met het werk uit de methodes.
Van rekenen hebben we blok 3 afgerond, en beginnen we volgende week met het nieuwe hoofdstuk. De spelling dictees van thema 5 zijn geweest, en ook de taaltoets van thema 5 hebben we gemaakt. In de klas hebben we een inzet-poster hangen. Iedere dag bespreken we met elkaar hoe er gewerkt is, wat ging goed, en wat kan nog beter. De kinderen zetten hun eigen wasknijper op de thermometer, op de plek dat zij vinden dat hij hoort. Dit doen we om de kinderen bewust naar zichzelf te laten kijken, en kriti sch te leren kijken naar zichzelf.
Ook heeft ieder kind nu een eigen Chromebook in onze klas. Er wordt volop mee gewerkt, en we zetten hem veel in voor spelling, rekenen etc.
We zijn er erg blij mee!
 

 


Terug